Bởi {0}
logo
Guangzhou Maya Medical Equipment Co., Ltd.
Nhà cung cấp đa chuyên ngành
Sản Phẩm chính:B Máy Siêu Âm/Hình Ảnh Thiết Bị Chẩn Đoán/Phòng Thí Nghiệm Máy/Hoạt Động Phòng Thiết Bị
Total Staff (31)Offline Trade Shows(1times)Company Industry Experience(9 Year)Total Floorspace (600㎡)
1
Lựa chọn Sản Phẩm (0/20)
Click {0} to select products and contact the supplier.
gửi tin nhắn cho nhà cung cấp

Messeage đã được gửi đi thành công.

kiểm tra của bạn messeages trên Messeage Trung Tâm , các nhà cung cấp willcontacts bạn sớm.